Energiegemeenschappen uitgelicht

De Vlaamse partners van het Interreg 2-Zeeënproject LECSEA organiseerden op dinsdag 8 december een interactieve webinar 'Energiegemeenschappen toegelicht'. Meer dan 80 deelnemers met vertegenwoordigers van lokale besturen, bedrijventerreinverenigingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, burgercoöperaties, ondernemers en andere organisaties informeerden zich en gingen dieper in op energiegemeenschappen. Hieronder vind je de presentaties van deze boeiende namiddag.

Je kunt de webinar ook herbeleven via de opgenomen presenaties:

Meer informatie of vragen? 

Dominiek Vandewiele, projectmanager LECSEA, Intercommunale Leiedal
dominiek.vandewiele@leiedal.be